Образец Трудового договора

МЕҲНАТ  ШАРТНОМАСИ

1.Мирзо Улуғбек  тумани Тошкент ихтисослаштирилган саноат касб-ҳунар коллежи

ФИЛИППИДИС ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

 

бундан кейин «иш берувчи» деб номланади ва фуқаро

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________

 

бундан кейин «ходим» деб номланади, мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

 

2.Ходим касби бўйича Тошкент Республикаси Мирзо Улугбек туманидаги  Тошкент ихтисослаштирилган саноат касб-хунар коллежи

(ЯКМТ бўйича  номи)

Лавозимининг тулик (должность)            ишлаб    чикариш   устаси  (мастер производственного обучения)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.ШАРТНОМА  асосий иш

Основная работа       (асосий иш, ўриндошлик ёки қонунчиликка мувофиқ бошқа)

 

4.Шартноманинг тури      __номуайъян муддатга_______________

Вид договора                (ноаниқ вақт, 5 йилдан кўп бўлмаган аниқ вақтга, маълум ишни бажариш учун)

 

ва шу ишнинг номи)

 

5.Шартноманинг амал қилиш муддати, ишни бошлаш (начало)            «___» ____ 20__ г

ишни  тамомлаш(окончание)   «___»____20___ г

6. СИНОВ МУДДАТИ   танлов ўтказилгунга қадар

С испытытельным сроком       (синовсиз, синовнинг давомийлиги)

 

7.Ходимнинг мажбуриятлари:

  • меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги қоидалари;
  • мансаб йўриқномаси;
  • ЯТММда кўзда тутилган малакавий мажбуриятлар;
  • қонунчилик ва бошқа меъёрий ҳужжатлар;
  • хизмат вазифаларини бажариш;
  • ички меҳнат тартиби қоидаларига риоя қилиш;

Ходим зиммасига оладиган бошқа мажбуриятлар (другие обязательства)

 

8.Иш берувчининг мажбуриятлари:

  • иш ҳақини ўз вақтида тўлаш;
  • хавфсиз ва унумли меҳнат шароитини яратиш;
  • меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги қоидаларига мувофиқ иш жойини жиҳозлаш;
  • қонунчилик ва бошқа меъёрий хужжатларга амал қилиш.

Иш берувчининг зиммасига қўйиладиган бошқа мажбуриятлар:___________________________

_________________________________________________________________________________

9.Иш куниининг тартиби:___________тўлиқ иш куни_(полный рабочий день)

Распорядок дня                             ( тўлиқ бўлмаган иш куни, тўлиқ бўлмаган иш ҳафтаси, соатбай иш,

 

________________________________________________________________________________________________

иш кунини бошлаш ва тугатиш вақти ва бошқалар)

*ЯТММ (Якка тартибдаги малака муносабати)

*ММ (Малака мажбуриятлари)

10.Амалдаги меҳнатга ҳақ тўлаш тизими, шакли ва шартларига мувофиқ  ходимнинг меҳнатига ҳақ тўлаш қуйидагича белгиланади:

мансаб маоши ойига __штат жадвали асосида_________________________________________

Основной работник по штату        (ёзма равишда кўрсатилади)

_____________________________________________________________________________ сўм.

Белгиланган мансаб маоши шартнома шартлари бажарилган тақдирда кафолатланган бўлиб ҳисобланади ва қонун, меъёрий хужжатлар, мазкур шартнома (меҳнатга ҳақ тўлаш) шартлари билан белгиланган тартибда ўзгартирилиши мумкин.

-амалдаги қонунчилик ва меъёрий хужжатларга мувофиқ меҳнат шартлари билан боғлиқ қўшимча, устама тўловлар ва компенсациялар

_________________________________________________________________________________

(қўшимча, устама тўловлар ва компенсоциялар номи)

қуйидаги миқдорда  ________________________________ белгиланади.

-рағбатлантириш хусусиятига эга бўлган қўшимча, устама тўловлар, мукофотлар, ҳамда ўзининг ҳуқуқлари ва мавжуд маблағлари миқёсида раҳбар томонидан белгиланадиган бошқа тўловлар:

(қўшимча, устама тўловлар ва мукофотлар номи)

(миқдори)

11.Ходимга:

а)  асосий таътил (меҳнат таътили) основной отпуск      _ иш кунидан;

б) қўшимча таътил (дополнительный)                      _ кунидан иборат бўлган ҳақ тўланадиган йиллик меҳнат таътил белгиланади.

12.Меҳнат шартномаси (контракт)нинг меҳнат шароитлари ва унга ҳақ тўлаш хусусиятлари, ижтимоий ҳимоя, имтиёзлар, кафолатлар ва ҳоказолар билан боғлиқ бўлган бошқа шартлари. Другие гарантии

Томонларнинг манзиллари ва имзолари:

 

Ходимнинг манзилгоҳи:  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Иш берувчининг манзилгоҳи:  

Тошкент ш. 100164,

Мирзо Улуғбек тумани Тошкент ихтисослаштирилган саноат касб-хунар коллежи

Массив Яланғоч, Рахматуллин кўчаси сектор 3

Тел. 269-07-44

 

 

Коллеж раҳбари

 

 

___________________________________ _______________________ Г.М.Филиппидис

(имзо)                                                                                                                         (имзо)

 

« »      ______ 2012 йил                                                                «  ____ »       ____________   2012 йил

 

Иккинчи  нусха олдим    Имзо      ___________________

Второй экз. получил(а)      (подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Ташкентский Специализированный Профессиональный колледж для лиц с ограниченными возможностями (ТСПК для ЛОВ)